ดอนจีชนโลวไรส์,อีคอนดวลสำเร็จศึกหมอแล็บ ROV

การแข่งขัน MORLAB PANDA ROV TOURNAMENT เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ 4 ทีมที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ได้แก่ DONXG, Lowrise TNN, Econ League และสำเร็จบาร์เบอร์

การแข่งขันรอบแรกผ่านไปแล้วเมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม ที่ผ่านมา ผลการแข่งขัน มีดังนี้

รอบแรก

17 ธันวาคม 2560

พัฒนาการรถติด ชนะ กูเพิ่งมา อย่าเพิ่งยิง

Rich Dead ชนะ Overme

16 again ข ชนะ ส.เพาะพันธุ์มะม่วง

Econ League ชนะ ศิษย์ยอดอาชา

18 ธันวาคม 2560

16 again ก ชนะ เต่าตกมัน

LOWRISE TNN ชนะ MONO 29 –

DONxG ชนะ FIRELOY

ก้านตองคะนองเดช ชนะ Blackcat

สำเร็จบาร์เบอร์ ชนะ คนแคระทั้ง 7

รอบก่อนรองชนะเลิศ แข่งขันเมื่อวันที่ 19 และ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา ผลการแข่งขันมีดังนี้

สำเร็จบาร์เบอร์ ชนะ RichDead

Econ League ชนะ 16 again ข

Econ League ชนะ ก้านตองคะนองเดช

LOWRISE TNN  ชนะ 16 again ก

DONxG ชนะ พัฒนาการรถติด

โปรแกรมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศวันที่ 21 และ 22 ธันวาคม มีดังนี้

(21 ธันวาคม) ECON LEAGUE  – สำเร็จบาร์เบอร์

(22 ธันวาคม) DONxG – LOWRISE TNN

รอบชิงที่ 3 และรอบชิงชนะเลิศ จะทำการแข่งขันวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ ล่าสุดได้รับการรับรองจากทาง Garena ประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มชิงความเป็นหนึ่งกันร ทีมชนะเลิศ จะได้รับทั้งเงิน 10,000 บาท และ ถ้วยรางวัล , รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงิน 5,000 บาท และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงิน 3,000 บาท รวมมูลต่ารางวัลทั้งสิ้น 18,000 บาท

Comments