โปรเม : หนังอัจฉริยะ ที่แฟนกีฬา “ต้องดู”

ภาพปก : มติชน เป็นธรรมดาที่กระแสภาพยนตร์เชิงกีฬา หากไม่ … อ่านเพิ่มเติม โปรเม : หนังอัจฉริยะ ที่แฟนกีฬา “ต้องดู”