LIVE! การแข่งขัน World Electronics Sports Games วันที่ 6 (18 มี.ค.)

การแข่งขัน World Electronics Sports Games ได้เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้ว FOX Sports Asia ขอรวบรวมบรรยากาศการแข่งขันแบบสดจากเมืองไหโคว่ สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ที่นี่

DOTA 2STAR CRAFT 2

COUNTER STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE

HEARTSTONEComments